WerkNet033 werkt samen met regionale werkgevers aan duurzame inzetbaarheid, bevlogenheid en  (pre-)mobiliteit van medewerkers. Daarbij faciliteren wij het regionale HR-netwerk.

Doel

Het doel van WerkNet033 is om werkgevers en werknemers binnen de regio bij elkaar te brengen rondom de thema’s “arbeidsmobiliteit” en duurzame inzetbaarheid, zodat wij met elkaar (tegen lage kosten) samen werken aan een evenwichtige en flexibele regionale arbeidsmarkt. Wij doen dit intersectoraal, dus voor alle sectoren en branches.

Inspiratiebronnen

“Delen is het nieuwe hebben”, “sociaal ondernemerschap” en “de participatie-maatschappij” zijn inspiratiebronnen voor onze werkwijze. In onze visie kunnen regionale werkgevers t.a.v. duurzame inzetbaarheid veel meer met elkaar samen werken. Bijvoorbeeld door personeel aan elkaar uit te lenen, (tijdelijke) vacatures met elkaar te delen en/of werkervarings-mogelijkheden met elkaar te creëren. 

Elkaar kennen

Elkaar kennen is de basis voor onze werkwijze. Door persoonlijk kennis te maken met elkaar en ervaringen te delen, vormt zich de basis voor samenwerkingsmogelijkheden. Vandaar dat wij het regionale HR-netwerk gestart zijn en nog steeds 4 x per jaar bij elkaar brengen. De mensen van het HR netwerk weten elkaar inmiddels te vinden op gezamenlijke thema’s en inspireren elkaar tot het vinden van nieuwe oplossingen.

Andere diensten die wij in het kader van duurzame inzetbaarheid en (pre-) mobiliteit leveren staan rechts op deze pagina. Ervaringen van leden van het HR-netwerk lees je hier.