Al enige tijd zijn wij bezig met een onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor administratieve- en secretariële beroepen. We lazen steeds vaker dat deze beroepen dreigen te verdwijnen. En daarbij merkten wij in onze eigen werkpraktijk dat deze beroepsgroep overmatig vertegenwoordigd was in onze Van-Werk-Naar-Werk trajecten. Hierdoor werden wij nieuwsgierig naar de situatie op de arbeidsmarkt van regio 033. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de verwachtingen? En hoe wordt daar nu al wel/niet op geanticipeerd.

Aan de hand van deze vragen hebben we inmiddels al een heel aantal inspirerende gesprekken gevoerd, o.a. met HR-functionarissen en beroepsbeoefenaren. En ook het onderwijs betrekken we bij ons onderzoek. Zo hadden we gisteren een inspirerend gesprek met ROC Midden Nederland; Business Administration College. De conclusie van dat gesprek was dat het tijd wordt dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp en kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Het ROC Midden Nederland heeft alvast aangeboden om gastheer te zijn. Wordt vervolgd!

ROCMN

De toekomst van administratieve- en secretariële beroepen