Ontwikkeladvies nu voor alle werkende 45-plussers !
(ook ZZP-ers)

Op 28 december 2018 heeft een regelwijziging plaatsgevonden waardoor ALLE werkenden van 45 jaar en ouder nu gebruik kunnen maken van het gratis Ontwikkeladvies.

Subsidieregeling van het ministerie SZenW

Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers.
De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door hen wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en waar nodig te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.
De regeling loopt tot 11 januari 2020 (begin 2019 een half jaar verlengd).

Het Ontwikkeladvies stelt werkenden in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur

lees hier meer over het ontwikkeladvies van Werknet033.

Gratis Ontwikkeladvies45+