Op dinsdag 22 november was de laatste HR netwerkbijeenkomst van 2016. Het thema Verzuimbeleid hadden we via een kleine enquêtes toegespitst op Vitaliteit.

Kern van deze bijeenkomst vormde de bespreking in kleinere groepen a.h.v een aantal aandachtspunten over de vitaliteit van de organisatie en de eigen vitaliteit in die organisatie; bijv. waaraan merk je de vitaliteit in de eigen organisatie, hoe ziet die vitaliteit eruit als je daarvoor een 10 zou geven; e.d. Het leverde geanimeerde gesprekken op over vitaliteit en hoe dit in de organisaties invulling krijgt. Resultaten waren o.a. concrete tips, ervaringen, ideeën, ook over de eerstvolgende, kleine stap die ieder in de eigen organisatie kan zetten richting meer vitaliteit. Zoals actief om de mening van de ander vragen, zien en gezien worden door bijv. elkaar bij binnenkomst te begroeten of de vraag stellen “hoe hadden we het anders kunnen doen?”.

 

7 december 2016

Inspirerende netwerkbijeenkomst over vitaliteit