Onze droom…

Is het faciliteren van een ontmoetingsplek voor alle partijen die in de 033-arbeidsmarkt een rol spelen. Op deze plek kunnen mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en met elkaar samenwerken aan specifieke vraagstukken. Op dit moment faciliteren wij vooral ontmoetingen van Werknemers, Werkzoekenden en HR-functionarissen. Deze contacten gaan veelal over arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Deze aanpak blijkt succesvol en leidt steeds vaker (en sneller) tot mooie resultaten. Onze droom is om dit verder te verbreden. En ook onderwijs, overheid (gemeente) andere dienstverleners te betrekken in de ontmoetingen binnen het WerkNet033. Wij werken hieraan, door stap voor stap onze contacten te leggen en onze resultaten te laten zien.

Vraagstukken waarmee wij graag aan de slag gaan

  • Hoe ziet de toekomst van de traditionele secretarieel- / administratief ondersteuner er uit? En op welke manier kunnen wij hier nu al op anticiperen.
  • Als de vaste banen echt gaan verdwijnen; welke alternatieven zijn er dan? En welke consequenties heeft dit voor de arbeidsmarkt?
  • Career adaptability, wat is het en hoe doe je dat?

Heb je zelf een vraag die je graag binnen WerkNet033 uit wilt zoeken? Of wil je graag meewerken en denken over een vraagstuk hierboven? Neem contact op. Je bent van harte welkom.